Blommor och bin – och hela vägen dit

 

Minns du alla de där samtalen du hade med dina föräldrar? De som lade grunden för hur du lärt dig söka samtycke, hur du tänkte och kände kring sex, identitet och porr? Hur du kände dig förberedd för kärleksrelationer och kunde tolka beteenden som sunda eller destruktiva? Minns du dem? Grattis! 

 Om du inte minns samtalen, kanske inte ens hade några eller inte riktigt vet hur eller vad du ska säga till ditt barn – här är boken för dig! 

Det är en bok för dig som vill veta mer om livsviktiga frågor som normer, utsatthet, vad som faktiskt är ett sexualbrott, (o)sunda relationer, HBTQ+, porr och samtycke. Och som vill att ditt barn inte bara ska få möta de här frågorna, utan också stöta och blöta dem med en vuxen som nyfiket lyssnar och som finns där redo att också ta de där lite svårare samtalen (men på ett lättare sätt)! Den här boken är för dig. För er. För alla samtal om blommor och bin och hela vägen dit. 

NINA RUNG

   

Nina Rung, kriminolog, genusvetare och utsedd barnrättsexpert. Nina har mött tiotusentals barn och unga i sitt arbete och har under flera år sett behovet av att unga får ökad kunskap om allt från könsnormer, samtycke, relationer, övergrepp, lagstiftning och pornografi.

Nu skriver hon om allt det hon önskar att alla unga fick kunskap om och hoppas att det ska bidra till att fler föräldrar och vuxna kring barn känner sig trygga med att ta upp frågorna. Genom att lyfta de livsviktiga ämnena med unga får de möjlighet att fråga och berätta och dessutom kan det bidra till färre övergrepp, mindre våld och därmed också minskad psykisk ohälsa. 

 

 

förlaget om boken

   

Äntligen finns den! Boken som inte bara ger fördjupad kunskap om könsnormer, sexualitet, samtycke, relationer, våld mot barn, sexuella övergrepp och lagstiftning, utan också ger föräldrar stöd i hur de kan prata med sina barn och diskutera frågorna.  

Hösten 2022 kom den nya läroplanen med krav på att alla lärare ska ge elever kunskap om sexualitet, samtycke och relationer. Dessutom ska   elever få kunskap om hur könsnormer hindrar barn från att fritt skapa sina möjligheter, jämställdhet, samtycke, hälsosamma och våldsamma relationer och om porr. Det är fantastiskt när skolan gör det den ska! Men vi behöver göra mer! Vi föräldrar har ett enormt stort ansvar och också en fantastisk möjlighet att under så många år erbjuda våra barn trygga samtal och ge dem stöd i allt det som är livsviktigt för unga. Därför är vi så otroligt glada att vi med den här boken kan ge föräldrar och vuxna både kunskap och hjälp med hur:et. Genom att ge ut den här boken hoppas vi kunna bidra till att barn och unga får samtal  i de här livsviktiga ämnena och att vi hjälper föräldrar att göra de här ibland svåra samtalen lättare.

 

Nina Rung, Rebel books