Stora porrboken

Stora porrboken är en bok om porr och dess påverkan på hjärna, hjärta och handling.

I boken delar några av Sveriges främsta experter och yrkesverksamma inom rättsväsendet, vården, forskningen och civilsamhället sina upplevelser och erfarenheter av porrens påverkan.

De berättar om sexköparen, våldet, den svenska porrindustrin, våldtäktsmän, mäns förhållande till porr och om porrskadade unga. Tillsammans ger de en helhetsbild av de oerhörda konsekvenser porren skapar. En bild vi måste ha med oss i de fortsatta samtalen om porrens tillgång till våra barn, unga och våra nära relationer – en bild som gemensamt utgör Stora porrboken.

Boken finns att köpa här!

Medverkande i boken:

Maria Ahlin, Ordförande Changing attitudes
Jana de Geer, Polis
Meghan Donevan, Forskare på pornografi
Linn Heed, Sexolog, psykolog och psykoterapeut

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Advokat
Daniel Israeli, Uppvuxen bakom kameran
Linda Jonsson, Socionom och lektor i socialt arbete
Mikis Kanakaris, Generalsekreterare 1000 Möjligheter
Emelie Källfelt, Åklagare
Roger Nilson, Läkare och beroendeterapeut
Olga Persson, Förbundsordförande Unizon
Christoffer Rahm, Forskare och överläkare i psykiatri
Nina Rung, Kriminolog
Carl Göran Svedin, Professor i barn- och ungdomspsykiatri 

Katarina Svensson Flood, Barnmorska
Peter Söderström, Sociolog
Max Waltman, Forskare och fil. dr. Statsvetenskap 

– ORD FRÅN REDAKTÖREN

NINA RUNG

Pornografin når barn, unga och vuxna dygnet runt. Den letar sig fram genom popupfönster, banners, genom länkar och dold reklam. Pornografin påverkar vår syn på oss själva, vår sexualitet, våra kroppar och kanske mest av allt påverkar den vår syn på andra. På hur andra ska agera, på vad vi förväntar oss av andra och vad vi lär oss tända på.

Sjuttio procent av svenska män konsumerar pornografi och fler än fyra av tio tittar varje dag. Det omvända gäller kvinnor, där sjuttio procent inte tittar alls. Däremot så har nästan alla unga kommit i kontakt med pornografi och deras första kontakt med pornografin blir tidigare och tidigare. Pornografin har blivit elefanten i rummet – den skymmer vår sikt men vi pratar inte om den. Jag ville sätta ihop flera perspektiv, där experter och vuxna med erfarenhet och kunskap om frågan om pornografins konsekvenser fick möjlighet att ge sin syn på saken. Därför är jag nu så otroligt glad att Stora porrboken kan hitta sina läsare och ge en inblick i hur pornografin påverkar oss och våra barn!