sexualitet, samtycke och relationer

 
Det här är boken både för dig som redan nu arbetar i skolan, eller för dig som snart ska påbörja din resa i skolans värld. Oavsett om du är lärare, rektor, del av elevhälsan eller skolchef så får du kunskap om hur ni tillsammans skapar goda förutsättningar för en god undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Du får genom boken samlad tillgång till aktuell kunskap och forskning inom ämnet. I boken lyfter, utvecklar och problematiserar författarna kunskapsområden som normer, lust, samtycke, kränkningar och förväntningar kopplat till porr, kön och könsroller. Boken innehåller också tydliga praktiska verktyg som underlättar diskussioner samt verktyg för god verksamhets- och lektionsplanering kopplad till skolans grundläggande uppdrag och styrdokument.

NINA RUNG

   

Nina Rung, kriminolog, genusvetare och utsedd barnrättsexpert. Nina har mött tusentals pedagoger och elever i sitt arbete och har under flera år sett behovet av ökad kunskap om allt från könsnormer, övergrepp, lagstiftning och pornografi.

Nu skriver hon om allt det hon önskar att alla elever fick kunskap om och hoppas att det ska bidra till att fler lärare känner sig trygga med att ta upp frågorna. Genom att lyfta ämnena i klassrummet får eleverna kunskap om sina rättigheter och det hjälper dem att uttrycka behov av hjälp, nå bättre resultat i skolan och minska utsatthet och ohälsa.

 

 

erik bäckström

Erik Bäckström, molekylärbiolog och erfaren lärare med ämneslärarexamen för gymnasieskolan i ämnena biologi, kemi och naturkunskap.

Erik har god förståelse för skolans styrning och har drivit flertalet skolutvecklande projekt. Han har gedigen erfarenhet av undervisning inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer och har god insikt i de hinder och möjligheter som undervisningen innefattar.
Erik vill genom boken bidra till en väl fungerande undervisning inom kunskapsområdet. För elevens, lärarens, rektors och samhällets skull.

förlaget om boken

   

Äntligen finns den! Boken som inte bara ger fördjupad kunskap om könsnormer, sexualitet, samtycke, våld mot barn, sexuella övergrepp och lagstiftning, utan också ger lärare en mycket större förståelse för hur kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer kan både ämnesintegreras och arbetas med ämnesövergripande.

Till hösten 2022 kommer den tidigare läroplanen ändras och i och med det tillkommer nya skrivningar gällande ämnet sexualitet, samtycke och relationer med ökade krav på att elever ska få kunskap om hur könsnormer hindrar barn från att fritt skapa sina möjligheter, jämställdhet, samtycke, hälsosamma och våldsamma relationer och om porr. För Sveriges alla lärare innebär det här en oerhörd utmaning då de ska uppfylla kraven utan att ha fått hjälp med hur det ska utföras. Därför är vi så otroligt glada att vi med den här boken kan ge lärare både kunskap och hjälp med hur:et. Genom att ge ut den här boken hoppas vi kunna bidra till att barn och unga får en rättvis och jämlik utbildning i det här livsviktiga ämnet och att vi hjälper lärare att göra de här ibland svåra samtalen lättare.

 

Nina Rung, Rebel books